Introductie - Natuurkunde.be | Kracht en beweging (04:40)

Bron: Youtube.be (2023) - (©) Digistudies

Welkom bij kracht en beweging...

Modelleren wordt in veel lesmethoden geïntroduceerd bij het onderwerp Kracht en Beweging. Leerlingen zijn door de lessen over kinematica bekend met bewegingen en de grafische weergave daarvan. Daardoor kunnen ze grafieken die de uitkomst zijn van modelleeropdrachten interpreteren en beoordelen.

Daarnaast geven grootheden als snelheid en versnelling een verandering aan; dat maakt het voor leerlingen makkelijker om de iteratieve stappen in de berekeningen te accepteren. De belangrijkste reden is echter dat met de iteratieve methode dynamische problemen kunnen worden aangepakt die voor leerlingenop de middelbare school niet 'met de hand' op te lossen zijn.