Inhoudsopgave

A


1. Atoommodel

B


2. Beweging vastleggen
3. Beeld tekenen met een positieve lens
4. Beeld tekenen met een negatieve lens

C


5. Celcius, Fahrenheit en Kelvin

D


6. Dauwpunt en ontstaan van wolken
7. Direct, indirect en diffuus licht
8. Dubbel spleet experiment (Golf-deeltje-dualiteit)
9. De Spiegelwet
10. De golflengte van de Broglie
11. Deeltje in een doosje model (Eendimensionaal)
12. Dosisequivalent en Effectieve Lichaamsdosis

E


13. Energie omzetting
14. Energiebronnen
15. Energie van een waterstofatoom
16. Energiebronnen en het milieu
17. Energie berekenen met E = P x t
18. Energieomzetting berekenen
19. Emissie/absorptie spectrum
20. Energie van een Foton

F


21. Faseverschil
22. Frequentie, Omlooptijd en Baansnelheid
23. Foto-elektrisch effect en constante van Planck
24. Foton opnemen en afstaan

G


25. Geluidssnelheid
26. Gemiddelde snelheid berekenen
27. Geluidssterkte
28. Golflengte
29. Golflengte berekenen (oude versie)
30. Gravitatie-Energie

H


31. Halfwaardetijd/Halveringstijd
32. Halveringstijd Berekenen
33. Halveringsdikte berekenen

I


34. Isoleren
35. Intensiteit en vermogen van een bron
36. Intensiteit bij de waarnemer

J


K


37. Krachten tekenen
38. Kansdichtheid van een quantum deeltje
39. Kleurstoffen
40. Kinetische - Bewegingsenergie

L


41. Lichtbreking en brandpunt
42. Licht en Kleur
43. Luchtdruk, hoog en laagdrukgebied
44. Luchtdruk, temperatuur en kookpunt water op verschillende
45. Lorentzkracht en Linkerhand regel
46. Lorentzkracht en Rechterhand regel
47. Lenzenformule
48. Lopende golven
49. Luchtwrijving
50. Lenssterkte

M


51. Magnetisme
52. Magnetische velden
53. Massa, zwaartekracht en gewicht
54. Massa
55. Magnetische inductie en inductiespanning (linker hand regel)
56. Magnetische inductie en inductiespanning (rechter hand regel)

N


57. Netto kracht

O


58. Onzekerheidsrelatie van Heisenberg
59. Oogafwijkingen
60. Ontsnappingssnelheid

P


61. Periodiek systeem en isotopen
62. Parallellogram methode

Q


63. Quantum: Wat is Quantum?

R


64. Rechterhandregel
65. Remmen
66. Rendement en energie
67. Radioactiviteit Berekenen
68. Raaklijn Methode

S


69. Stofeigenschappen
70. Stroomsterkte
71. Spanning
72. Soorten straling en vervalvergelijkingen
73. Scheidingsmethoden
74. Soortelijke Warmte
75. Snelheid en afstand grafieken
76. Staande golf met twee gesloten uiteinden
77. Stralingsdosis
78. Staande golf met 1 gesloten uiteinde
79. Stralingskromme en Verschuivingswet van Wien

T


80. Toonhoogte en frequentie
81. Trillingsfunctie
82. Trillingstijd in massa-veersysteem
83. Tweede wet van Newton
84. Tunneleffect

U


85. Ultraviolet en Infrarood

V


86. Verschillende schakelingen
87. Verschillende soorten bewegingen
88. Verschillende soorten lichtbundels en lenzen
89. Vermogen
90. Versterkte Broeikaseffect
91. Vermogen en Elektrische Energie
92. Volume
93. Vermogen en Elektrische Energie
94. Versnelling
95. Vergroting
96. Verbrandingswarmte
97. Verplaatsing en Afgelegde weg
98. Van snelheid naar verplaatsing bij een eenparige versnelling
99. Vermogen berekenen met Kracht en Snelheid
100. Van versnelling naar verplaatsing bij een eenparige versnelling
101. Verplaatsing bij een vrije val

W


102. Warmtetransport
103. Wet van Snellius
104. Warmtecapaciteit
105. Warmtestroom

X


Y


Z


106. Zwaartekracht
107. Zuivere stoffen en mengsels
108. Zwaarte-energie en Potentiële energie