Introductie - Natuurkunde.be | Quantum (02:02)

Bron: Youtube.be (2023) - (©) Digistudies

Welkom bij quantum...

Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft.