Introductie - Natuurkunde.be | Straling (04:04)

Bron: Youtube.be (2023) - (©) Digistudies

Welkom bij straling...

De bekendste soort straling is de elektromagnetische golf, deze golven worden ook wel fotonen genoemd. Deze golven kunnen alle frequenties hebben en gaan altijd met de snelheid van het licht waardoor er een spectrum ontstaat.

We noemen het licht wat wij kunnen zien ook een elektromagnetische golf! Maar het spectrum gaat nog veel verder dan het zichtbare licht. Golven met iets minder energie hebben een grotere golflengte en zie je verder naar rechts op het spectrum. Infrarood is het licht wat we kunnen aanvoelen als warmte, dat voelen we direct aan het zonlicht. Nog langere golven noemen we radiogolven, omdat die straling gebruikt wordt voor radio en andere communicatiemiddelen.

Kies video