Introductie - Natuurkunde.be | Licht (09:18)

Bron: Youtube.be (2023) - (©) Meneer Wietsma

Welkom bij licht...

Licht is een vorm van elektromagnetische straling, maar dan wel specifiek de straling die waarneembaar is met het menselijk oog. In de video's zie je het spectrum van elektromagnetische straling dat we kennen en waar licht in dit spectrum valt. Zoals je ziet is zichtbaar licht maar een heel klein deel van het hele spectrum. De golfengte van zichtbaar licht valt tussen de 400 nm (violet) en 700 nm (rood). In vacuüm plant licht zich altijd voort met dezelfde snelheid. Dit is de lichtsnelheid.